ติดต่อเรา

  สำนักงานใหญ่

  บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด
  12/571 หมู่15 ซอยศรหิรัญ ถนนบางนา-ตราด
  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
  โทร. 02 316 6537

  Email: infodevakam@gmail.com

  โรงงานเทวกรรมโอสถ

  71-72 หมู่ 4, ถนนพิมพา,
  ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24130
  โทร. 038 522 062

  Email: infodevakam@gmail.com