ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด
12/571 หมู่15 ซอยศรหิรัญ ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. 02 316 6537

Email: infodevakam@gmail.com

โรงงานเทวกรรมโอสถ

71-72 หมู่ 4, ถนนพิมพา,
ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24130
โทร. 038 522 062

Email: infodevakam@gmail.com