ช่องทางออนไลน์

ร้านสะดวกซื้อและ ซุปเปอร์มาร์เก็ต

และร้านขายยาทั่วไป