โรงงาน เทวกรรมโอสถ

โรงงานเทวกรรมโอสถ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2473 โดยมีสำนักงานใหญ่ “บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด” อยู่ที่ถนนบางนาตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า

 

 สินค้าแรกที่ทำการคิดค้นและผลิตก็คือ น้ำมันนวดสูตรเฉพาะสำหรับใช้ภายนอก ที่เรียกกันว่า Boxing Liniment หรือที่รู้จักกันในชื่อ น้ำมันมวย และในปี พ.ศ. 2531 ได้ผลิตน้ำมันมวยสูตรครีมขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

 

แต่เดิม โรงงานเทวกรรมโอสถ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร แต่ด้วยกำลังการผลิตและพื้นที่ที่จำกัด จึงได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาโรงงาน บนเนื้อที่ 3,990 ตารางเมตร รวมอาคารทั้งสิ้น 9 อาคาร แบ่งเป็น

o ส่วน อาคารสำนักงาน ( 1 อาคาร)

o ส่วน ควบคุมคุณภาพการผลิต ( 1 อาคาร)

o ส่วน โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ ( 2 อาคาร)

o และส่วนโกดังจัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้า สำเร็จรูป ( 5 อาคาร)

 

ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการก่อสร้างอาคารผลิตใหม่ เพื่อรองรับเครื่องมือที่ทันสมัย และปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐาน GMP PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) เราได้จัดการในทุกๆกระบวนการอย่างใส่ใจ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการขนส่ง เพื่อให้ได้ยาคุณภาพสูงสุดไปถึงมือผู้ใช้ ปัจจุบัน โรงงานเทวกรรมโอสถ มีจำนวนพนักงานในโรงงาน 55 คน โดยมีทีมเภสัชกร เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน

 

ส่วนโรงงานผลิต : โรงงานเทวกรรม ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาของประเทศในสหภาพยุโรปที่มีความเข้มงวดสูงกว่ามาตรฐาน GMP ทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการทำงานที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากเชื้อแบคทีเรีย

 

o ระบบน้ำ PW  (Purified water)  มีการควบคุมและตรวจสอบการผลิต การเก็บ และการกระจายน้ำ ตามมาตรฐานการผลิตยา และมาตรฐาน GMP PIC/S มีการเลือกใช้ท่อน้ำสเตนเลสเกรด 316L เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการเกิดสนิม

o ระบบอากาศภายในโรงงานแบบ HVAC (The Heating ventilation and air-conditioning) พร้อมตัวกรอง HEPA ในทุกส่วนของการผลิต เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงงานให้ได้ตามมาตรฐาน และป้องกันการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์

o การออกแบบห้องผลิตแบบ Clean room และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และทันสมัย

o และมีระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน

 

ส่วนควบคุมคุณภาพการผลิต : โรงงานเทวกรรมโอสถ มีทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต รวมถึงการทดสอบและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือ HPLC, GC และ FT-IR ที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงโปรแกรมทดสอบความคงตัว เพื่อทดสอบและติดตามอายุของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษายา และระบุในฉลาก รวมถึงรองรับการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยวิธีทดสอบที่มาตรฐานระดับสากลยอมรับ

 

ส่วนโกดังจัดเก็บสินค้า : มีการควบคุณอุณหภูมิอยู่ที่ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่จัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และส่วนที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเตรียมส่งออกสู่ลูกค้า

 

ในส่วนที่ด้านหลังของอาคาร : เป็นบ่อพักน้ำที่รองรับน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีความสะอาด ได้รับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ซึ่งน้ำที่อยู่ในบ่อพักนี้จะถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การรดน้ำต้นไม้รอบโรงงาน และไม่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

 

โรงงานเทวกรรมโอสถ มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลห่วงใยสังคม จนได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานของโรงงานให้สูงขึ้น เพื่อพร้อมในการผลิตและส่งออกในระดับสากล

 

พันธกิจของโรงงาน

ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

COPYRIGHT All Right Reserved. Devakam Apothecary Hall co., ltd.

71-72 Moo 4, Pimpa Road, Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24130 THAILAND Tel : (+66)38 522 062