ยาสามัญ
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท.1497/2562

น้ำมันมวย ชนิดน้ำ

(Methyl Salicylate 31%, Menthol 1%)
เป็นยาสามัญ และยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

ใช้ทา ถู นวด เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ยอก ช้ำ กล้ามเนื้อตึง ฟกช้ำ ดำเขียว

 1. เขย่าขวดขึ้นลง ให้ตัวยาผสมเข้ากันได้ดีก่อนใช้ยา
 2. เหมาะสำหรับนักกีฬา หรือผู้ที่ใช้กล้ามเนื้อหนัก

 • เมทิลซาลิไซเลต 31% (Methyl Salicylate)
  มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ เป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่ สำหรับบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันต่างๆ ที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อจากภาวะตึง
  หรือเคล็ดข้อต่ออักเสบ ช้ำหรือปวดหลัง เป็นต้น (สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • เมนทอล 1% (Menthol)
  มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และให้ความเย็น ใช้รักษาอาการปวด และการอักเสบ
  ได้เป็นอย่างดี (สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ EMULSION
เป็นกระบวนการเก็บรักษาคุณภาพของส่วนผสมให้คงคุณภาพที่ดี
โดยมีน้ำเคลือบผิวชั้นบนของส่วนผสม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ใช้กระบวนการนี้

ขนาด ราคา
15 cc 30 THB
30 cc 52 THB
60 cc 78 THB
120 cc 119 THB
450 cc 325 THB
 • สั่งซื้อออนไลน์ที่
ยาสามัญ
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

น้ำมันมวย ชนิดครีม

(Methyl Salicylate 10.2%,Menthol 5.44%, Eugenol 1.36%)
ยาสามัญ และยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

ใช้ทา ถู นวดก่อนและหลังออกกาลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดตามข้อ ขัดยอก ช้ำ
ตึงกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยเนื่องจากข้ออักเสบ

 1. บีบครีมจากหลอดประมาณ 1-2 ซม.ทาบริเวณกล้ามเนื้อที่มีอาการปวด
  บวม เคล็ด ขัดยอก
 2. เหมาะสำหรับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ในชีวิตประจำวัน ออฟฟิศซินโดรม

 • เมทิลซาลิไซเลต 10.20% (Methyl Salicylate)
  มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ เป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่ สำหรับบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันต่างๆที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อจากภาวะตึง
  หรือเคล็ดข้อต่ออักเสบ ช้ำหรือปวดหลัง เป็นต้น
 • เมนทอล 5.44% (Menthol)
  มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และให้ความเย็น ใช้รักษาอาการปวด และการอักเสบได้
  เป็นอย่างดี
 • ยูจีนอล 1.36% ในสูตร ยาสามัญ (หรือ น้ำมันกานพลู 1.5% ในสูตร
  ยาสามัญประจำบ้าน)
  บรรเทาอาการปวดจากตะคริว อาการชาปลายมือปลายเท้า และบรรเทาปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อย

ขนาด ราคา
8 g. 16 THB
30 g. 53 THB
100 g. 119 THB
 • สั่งซื้อออนไลน์ที่

ยาน้ำสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อย
ตราน้ำมันมวย

(Methyl Salicylate 17%, Menthol 5%, and others)
เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

ใช้ฉีดพ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เหมาะสำหรับการพกพา

 • เมทิลซาลิไซเลต 17% (Methyl Salicylate)
  คุณสมบัติโดดเด่น คือ เป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่ สำหรับบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันต่างๆที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อจากภาวะตึงหรือ
  เคล็ดข้อต่ออักเสบ ช้ำหรือปวดหลัง เป็นต้น
 • เมนทอล 5% (Menthol)
  มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และให้ความเย็น ใช้รักษาอาการปวด และการอักเสบ
  ได้เป็นอย่างดี
 • น้ำมันหอมระเหยอื่นๆ

(สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ขนาด ราคา
20 cc 75 THB
40 cc 105 THB
 • สั่งซื้อออนไลน์ที่

ยาทาบรรเทาปวดเมื่อย ตรา น้ำมันมวย

(Methyl Salicylate 17%, Menthol 5%, and others)
เป็นยาสามัญประจำบ้าน

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เคล็ด ขัดยอก ฟกช้ำ ใช้สะดวก เพราะขวดบรรจุมีลักษณะเป็นคอขวดโค้งงอพร้อมฟองน้ำยาง สามารถทายาน้ำบริเวณที่เป็นส่วนโค้งของบริเวณคอ สะโพก
และหลังได้

 • เมทิลซาลิไซเลต 17% (Methyl Salicylate)
  คุณสมบัติโดดเด่น คือ เป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่ สำหรับบรรเทาอาการ
  ปวดเฉียบพลันต่างๆที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อจากภาวะตึงหรือ
  เคล็ดข้อต่ออักเสบ ช้ำหรือปวดหลัง เป็นต้น
 • เมนทอล 5% (Menthol)
  มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และให้ความเย็น ใช้รักษาอาการปวด และการอักเสบ
  ได้เป็นอย่างดี
 • น้ำมันหอมระเหยอื่นๆ

(สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ขนาด ราคา
45 cc 149 THB
 • สั่งซื้อออนไลน์ที่

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท.1497/2562

พิมเสนน้ำ ตราหลวงสิทธิ์

(พิมเสน, เกล็ดสาระแหน่, การบูร, น้ำมันยูคาลิปตัส)
เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

ใช้ทา สูดดม บรรเทาอาการคัดจมูก เนื่องจากหวัด ด้วยสารสำคัญจาก พิมเสน, เกล็ดสาระแหน่, การบูร และน้ำมันยูคาลิปตัส

 • พิมเสน 15.20%
  ยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบจากกลไกของร่างกาย
 • เกล็ดสาระแหน่ 60.90%
  ให้ความเย็น ใช้รักษาอาการปวด
 • การบูร 20.30%
  ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และทำให้ตื่นตัว ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
  เมารถ เมาเรือ
 • น้ำมันยูคาลิปตัส 3.60%
  บรรเทาหวัด คัดจมูก

ขนาด ราคา
5 cc 44 THB
5 cc x 6 265 THB
 • สั่งซื้อออนไลน์ที่