วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ "น้ำมันมวย"

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คุณภาพระดับโลก
เพื่อดูแลทุกชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี และอยู่เคียงข้างความสำเร็จในทุกกิจกรรมของทุกๆคน

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทั้งป้องกันและบรรเทาอาการปวด จากการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากการออกกำลังกาย
ไปจนถึงอาการปวดจากการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในใจที่ผู้คนจะเลือกใช้ให้กับตนเอง ครอบครัว และคนที่รัก

เป็นมากกว่าตำนาน...

“น้ำมันมวย” ตราผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย ที่ผสมผสานตำรับยาที่มีสูตรเฉพาะอันยาวนาน เข้ากับนวัตกรรมอันทันสมัย
เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่จะอยู่เคียงข้างผู้คนทุกเพศวัย
เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวดเมื่อย ในทุกที่ทุกสถานการณ์

เราเชื่อมั่นว่า

เมื่อการใช้ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ของคนทุกเพศวัย ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงอาการปวดเมื่อยล้า
ตึงของกล้ามเนื้อได้ “น้ำมันมวย” จึงคอยอยู่เคียงข้างทุกคน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากส่วนผสมเฉพาะที่มีตำนานอันยาวนาน ผสมผสานนวัตกรรมอันทันสมัย พิสูจน์ได้ถึงประสิทธิภาพของน้ำมันมวย ที่จะช่วยป้องกัน และบรรเทาอาการปวดเมื่อย ให้ทุกคนก้าวสู่จุดหมายที่ตั้งใจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเพื่อตัวเอง หรือคนที่รัก